Niveaus

Het lesmateriaal van onze beginners, Spaans 2 en Spaans 3 is een unieke lesmethode die wij speciaal hebben geschreven voor onze conversatie lessen.

Door korte hoofdstukjes aan te bieden, dagelijkse gesprekjes (goed voor de luistervaardigheid), herhaling en door veel te praten tijdens de lessen, merken wij dat dit goed werkt om de taal te leren. We bieden veel afwisseling tijdens de lessen en tips&tricks voor onze cursisten om op een leuke manier met de taal bezig te blijven.